กันยายน 29, 2021

GrowBKK - Indoor Grow Tent 70x70

เต็นท์ปลูกต้นไม้ ราคาถูก GrowBKK

เต็นท์สำหรับปลูกต้นไม้ของ GrowBKK เพื่อช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างเต็มที่ และ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะโครงเหล็ก ขนาด 18mm และ ผ้าไนลอน 1680D มาพร้อมแผ่นสะท้อนแสง Diamond Mylar ที่ช่วยกันน้ำและกันแสงได้ถึง 100% แถมทั้งยังช่วยกระจายและสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความเข้มแสงให้สม่ำเสมอจากทุกมุม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการปลูกต้นไม้ให้มีคุณภาพ รายละเอียดสินค้า: ขนาดเต็นท์ / Tent Size: 70x70x180 ช่องระบายอากาศ / Vent Hole: 6"(x2), 8"(x1) ช่องสายไฟ / Electric Hole: 4"(x2) โครงเหล็ก / Steel Pole Diameter: 18mm เนื้อผ้า / Material Type: Heavy Duty Nylon ความหนาผ้า / Fabric Type: 1680D ช่องมองในเต็นท์ / Window Size: 12"x12"(x1) อุปกรณ์เสริม / Other Equipment:
 • ช่องเก็บอุปกรณ์ / Tool Bag
 • ถาดรอง / Removeable Tray
รับประกัน 1 ปี / 1 Year Warranty
 • รอยเย็บรอบเต็นท์ / Stitches
 • ซิป / Zipper

กันยายน 29, 2021

GrowBKK - Indoor Grow Tent 100x100

เต็นท์ปลูกต้นไม้ ราคาถูก GrowBKK

เต็นท์สำหรับปลูกต้นไม้ของ GrowBKK เพื่อช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างเต็มที่ และ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะโครงเหล็ก ขนาด 18mm และ ผ้าไนลอน 1680D มาพร้อมแผ่นสะท้อนแสง Diamond Mylar ที่ช่วยกันน้ำและกันแสงได้ถึง 100% แถมทั้งยังช่วยกระจายและสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความเข้มแสงให้สม่ำเสมอจากทุกมุม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการปลูกต้นไม้ให้มีคุณภาพ รายละเอียดสินค้า: ขนาดเต็นท์ / Tent Size:100x100x180 ช่องระบายอากาศ / Vent Hole:8""(x5) ช่องสายไฟ / Electric Hole:4""(x2) โครงเหล็ก / Steel Pole Diameter: 18mm เนื้อผ้า / Material Type:Heavy Duty Nylon ความหนาผ้า / Fabric Type:1680D ช่องมองในเต็นท์ / Window Size: 12""x12""(x1) อุปกรณ์เสริม / Other Equipment:
 • ช่องเก็บอุปกรณ์ / Tool Bag
 • ถาดรอง / Removeable Tray
รับประกัน 1 ปี / 1 Year Warranty
 • รอยเย็บรอบเต็นท์ / Stitches
 • ซิป / Zipper

ตุลาคม 11, 2021

GrowBKK - Indoor Grow Tent 120x60

เต็นท์ปลูกต้นไม้ ราคาถูก GrowBKK

เต็นท์สำหรับปลูกต้นไม้ของ GrowBKK เพื่อช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างเต็มที่ และ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะโครงเหล็ก ขนาด 18mm และ ผ้าไนลอน 1680D มาพร้อมแผ่นสะท้อนแสง Diamond Mylar ที่ช่วยกันน้ำและกันแสงได้ถึง 100% แถมทั้งยังช่วยกระจายและสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความเข้มแสงให้สม่ำเสมอจากทุกมุม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการปลูกต้นไม้ให้มีคุณภาพ รายละเอียดสินค้า: ขนาดเต็นท์ / Tent Size: 120x60x200 ช่องระบายอากาศ / Vent Hole: 6""(x2), 8""(x1) ช่องสายไฟ / Electric Hole: 4""(x2) โครงเหล็ก / Steel Pole Diameter: 18mm เนื้อผ้า / Material Type:Heavy Duty Nylon ความหนาผ้า / Fabric Type:1680D ช่องมองในเต็นท์ / Window Size: 12""x12""(x1) อุปกรณ์เสริม / Other Equipment:
 • ช่องเก็บอุปกรณ์ / Tool Bag
 • ถาดรอง / Removeable Tray
รับประกัน 1 ปี / 1 Year Warranty
 • รอยเย็บรอบเต็นท์ / Stitches
 • ซิป / Zipper

กันยายน 29, 2021

GrowBKK - Indoor Grow Tent 120x120

เต็นท์ปลูกต้นไม้ ราคาถูก GrowBKK

เต็นท์สำหรับปลูกต้นไม้ของ GrowBKK เพื่อช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างเต็มที่ และ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะโครงเหล็ก ขนาด 18mm และ ผ้าไนลอน 1680D มาพร้อมแผ่นสะท้อนแสง Diamond Mylar ที่ช่วยกันน้ำและกันแสงได้ถึง 100% แถมทั้งยังช่วยกระจายและสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความเข้มแสงให้สม่ำเสมอจากทุกมุม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการปลูกต้นไม้ให้มีคุณภาพ รายละเอียดสินค้า: ขนาดเต็นท์ / Tent Size:120x120x200 ช่องระบายอากาศ / Vent Hole:8""(x5) ช่องสายไฟ / Electric Hole:4""(x2) โครงเหล็ก / Steel Pole Diameter: 18mm เนื้อผ้า / Material Type:Heavy Duty Nylon ความหนาผ้า / Fabric Type:1680D ช่องมองในเต็นท์ / Window Size: 12""x12""(x1) อุปกรณ์เสริม / Other Equipment:
 • ช่องเก็บอุปกรณ์ / Tool Bag
 • ถาดรอง / Removeable Tray
รับประกัน 1 ปี / 1 Year Warranty
 • รอยเย็บรอบเต็นท์ / Stitches
 • ซิป / Zipper

กันยายน 29, 2021

GrowBKK - Indoor Grow Tent 150x150

เต็นท์ปลูกต้นไม้ ราคาถูก GrowBKK

เต็นท์สำหรับปลูกต้นไม้ของ GrowBKK เพื่อช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างเต็มที่ และ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะโครงเหล็ก ขนาด 18mm และ ผ้าไนลอน 1680D มาพร้อมแผ่นสะท้อนแสง Diamond Mylar ที่ช่วยกันน้ำและกันแสงได้ถึง 100% แถมทั้งยังช่วยกระจายและสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความเข้มแสงให้สม่ำเสมอจากทุกมุม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการปลูกต้นไม้ให้มีคุณภาพ รายละเอียดสินค้า: ขนาดเต็นท์ / Tent Size:150x150x200 ช่องระบายอากาศ / Vent Hole:8""(x5) ช่องสายไฟ / Electric Hole:4""(x2) โครงเหล็ก / Steel Pole Diameter: 18mm เนื้อผ้า / Material Type:Heavy Duty Nylon ความหนาผ้า / Fabric Type:1680D ช่องมองในเต็นท์ / Window Size: 12""x12""(x1) อุปกรณ์เสริม / Other Equipment:
 • ช่องเก็บอุปกรณ์ / Tool Bag
 • ถาดรอง / Removeable Tray
รับประกัน 1 ปี / 1 Year Warranty
 • รอยเย็บรอบเต็นท์ / Stitches
 • ซิป / Zipper

กันยายน 29, 2021

GrowBKK - Indoor Grow Tent 240x240

เต็นท์ปลูกต้นไม้ ราคาถูก GrowBKK

เต็นท์สำหรับปลูกต้นไม้ของ GrowBKK เพื่อช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างเต็มที่ และ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะโครงเหล็ก ขนาด 18mm และ ผ้าไนลอน 1680D มาพร้อมแผ่นสะท้อนแสง Diamond Mylar ที่ช่วยกันน้ำและกันแสงได้ถึง 100% แถมทั้งยังช่วยกระจายและสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความเข้มแสงให้สม่ำเสมอจากทุกมุม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการปลูกต้นไม้ให้มีคุณภาพ รายละเอียดสินค้า: ขนาดเต็นท์ / Tent Size:240x240x200 ช่องระบายอากาศ / Vent Hole: 10""(x6), 8""(x4) ช่องสายไฟ / Electric Hole:4""(x4) โครงเหล็ก / Steel Pole Diameter: 18mm เนื้อผ้า / Material Type:Heavy Duty Nylon ความหนาผ้า / Fabric Type:1680D ช่องมองในเต็นท์ / Window Size: 12""x12""(x2) อุปกรณ์เสริม / Other Equipment:
 • ช่องเก็บอุปกรณ์ / Tool Bag
 • ถาดรอง / Removeable Tray
รับประกัน 1 ปี / 1 Year Warranty
 • รอยเย็บรอบเต็นท์ / Stitches
 • ซิป / Zipper

แนะนำบทความที่อยากอ่านให้เรา

© 2021 GrowBKK. All Rights Reserved.
chevron-down