Grove bags terploc

ปฏิวัติวงการสมุนไพร ด้วยการสร้างภูมิอากาศในซองเก็บ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ TerpLoc® (เทิร์พล็อค) อันโด่งดังของ โกรฟแบ๊กส์ คือวิวัฒนาการขั้นต่อไปของบรรจุภัณฑ์สมุนไพรที่ทุกคนเคยได้แต่ใฝ่ฝันถึง โกรฟแบ๊กส์ สร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบตามความเหมาะสมทางสรีรวิทยาของสมุนไพร ผสมผสานเทคนิคการสร้างองค์ประกอบจากฟิล์มหลายแบบ เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะที่สุดในการรักษาสมุนไพรให้คงคุณภาพสูงสุดไว้ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการใช้

โกรฟแบ๊กส์ ให้ความสำคัญกับการรักษาโลกให้ยั่งยื่น โดยที่ยังคงคุณภาพและความสดใหม่ของสมุนไพรที่ถูกเก็บรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ของ โกรฟแบ๊กส์ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานอันล้ำสมัย ซึ่งสร้างกระบวนการผลิตของเสียน้อยที่สุด ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Show Filters

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์