Your Cart

Follow us

การเมากัญชาทางอ้อมคืออะไร

อาการเมากัญชาทางอ้อมมีจริงด้วยหรือ อาการเมากัญชาทางอ้อม หรือควันกัญชามือสอง เป็นแนวคิดที่ว่า…

10 สายพันธุ์กัญชา ยอดนิยม

 คานนาบิโดล หรือ CBD เป็นคานนาบินอยด์ที่พบได้ทั่วไปอันดับสองในกัญชา แตกต่างกับ THC (หรือ เททราไฮโดรคานนาดิโนล) ที่มีฤทธิ์ทำให้ร่าเริง CBD นั้นจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายที่ไม่ทำให้เมา สามารถทำไปใช้ส่วนตัวหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้หลากหลาย