Ball Mason Jar จุ 16 ออนซ์

โหลแก้ว Ball Mason Jar เหมาะกับการบ่ม และ ปกป้องสมุนไพรของคุณจากความชื้นด้วยระบบปิดแบบสูญญากาศ หากใช้ร่วมกับ Boveda Humidity Control หรือ Integra Boost Humidity Control. จะทำให้รักษาความชื้นได้อย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดสินค้า

  • 420 มล / 16 ออนซ์ / 1 ไพน์
  • ปิดด้วยระบบสูญญากาศ

Free shipping on all orders over ฿1,000

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.6 กก.