Plain Jar – Small

โหลแก้ว บรรจุและถนอมปกป้องสมุนไพรของคุณจากความชื้นด้วยระบบปิดแบบสูญญากาศ เหมาะกับการบ่ม,ถนอมสมุนไพร

รายละเอียดสินค้า

  • ปิดด้วยระบบสูญญากาศ

สินค้าหมดแล้ว

Free shipping on all orders over ฿1,000