Your Cart

Follow us

ระบบไฟในเรือนกระจก: สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง

การจัดแสงไฟในเรือนกระจกที่ดีช่วยให้ได้ผลผลิตที่มากทั้งปริมาณและคุณภาพ เช่นกัน การจัดแสงไฟผิดนั้นก็อาจทำให้ผลผลิตถดถอยและทำให้คุณเสียข้อได้เปรียบของการเพาะปลูกในเรือนกระจกไปจนหมดได้

การเพาะในเรือนกระจกทำให้ผู้ปลูกสามารถเพลิดเพลินไปกับพัฒนาการตามธรรมชาติของพืชที่ปลูก ความได้เปรียบจากการเพาะในเรือนกระจกก็คือพืชจะได้รับประโยชน์จากแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ โดยที่คุณจะยังสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกได้พอสมควร คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันแมลงศัตรูพืช และสภาพอากาศแปรปรวนได้ และหากคุณวางแผนการจัดไฟในเรือนกระจกอย่างแยบยลแล้ว คุณก็จะสามารถควบคุมปริมาณแสงเพื่อจะให้เวลาช่วงกลางวันหรือฤดูกาลต่าง ๆ ยาวนานขึ้นได้

ฉะนั้น การเลือกแสงสว่างทดแทนเป็นเรื่องสำคัญ แสงสว่างทดแทนชนิดที่ไม่ดีนั้นอาจไปรบกวนแสงอาทิตย์หรือไม่สามารถทดแทนสเป็คตรัมทั้งหมดของแสงอาทิตย์ได้ในวันที่แดดร่ม การติดตั้งที่ด้อยประสิทธิภาพก็อาจรบกวนการกระจายของแสงหรือทำให้คุณสิ้นเปลืองกับค่าไฟที่แพงหูฉี่

เมื่อคุณจะติดตั้งแสงสว่างเสริมการเติบโตในเรือนกระจก โปรดเลือกให้ดีโดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

ต้องมีแสงครบสเปกตรัม

พืชผลของคุณได้วิวัฒนาการขึ้นมากระทั่งสามารถใช้ประโยชน์ได้จากสเป็คตรัมทั้งหมดของแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ไม่เพียงแต่จะมอบช่วงแสง PAR ที่พืชโหยหาเท่านั้น แต่สเป็คตรัมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามฤดูกาลอีกด้วย ต้นไม้ของคุณรู้ดีครับว่าจะต้องปรับตัวและต้องออกดอกเมื่อไหร่ตามสเป็คตรัมของแสงที่ส่องลงมา

จุดประสงค์หลักของแสงทดแทนในเรือนกระจกก็คือ เอ่อ…ทดแทน แสงอาทิตย์นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นแล้ว คุณจะต้องออกแบบให้แสงทดแทนนั้นมีสเป็คตรัมเต็ม ๆ เหมือนแสงอาทิตย์นั่นเอง

คุณสามารถใช้หลอดโซเดียมความกดสูงกับหลอดโลหะเฮไลด์เพื่อจำลองการเปลี่ยนแปลงของสเป็คตรัมได้ แต่ทางเลือกนี้ก็ไม่สมบูรณ์แบบ การสลับจากแสงสีฟ้าเป็นสีแดงนั้นเท่ากับเป็นการขจัดความเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ที่พืชคุ้นชินออกไป

อย่างไรก็ดี คุณ สามารถ จะหาไฟ LED สำปลูกต้นไม้ที่มีสเป็คตรัมหลากหลายได้ เช่น ระบบไฟ GH Pro 340 ไฟแบบนี้ทำให้คุณสามารถกำหนดรอบการเจริญเติบโตได้แบบเป็นนาที ระบบไฟประเภทนี้ยังมีตัวจับแสงที่คอยอ่านความสมดุลของแสงและช่วยปรับให้เองอย่างอัตโนมัติ แปลว่า พืชของคุณจะได้รับสเป็คตรัมแสงอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันแดดจ้า วันเมฆครึ้ม วันสั้นๆ หรือวันยาว ๆ …ก็เป็นแสงเดียวกันทั้งสิ้น

ลดปริมาณเงาด้วยการออกแบบแสงไฟในเรือนกระจก

เงาคือฝันร้ายของผู้เพาะปลูกในเรือนกระจก เมื่อคุณออกแบบเรือนกระจกของคุณ คุณน่าจะได้คาดคะเนถึงเงาที่จะเกิดขึ้นจากต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างรอบข้างไว้บ้างแล้วระดับหนึ่ง คุณต้องคิดแบบเดียวกันกับการออกแบบแสงด้วย

หากคุณใช้ระบบแสงขนาดใหญ่ที่มีฮูดสะท้อนแสงที่กว้าง คุณก็จะได้แสงที่มีเงาเป็นจุด ๆ อุปกรณ์ที่คุณซื้อมาเพื่อเพิ่มแสงสว่างนั้นจะกลับบดบังแสงอาทิตย์ที่จะลงมาถึงพืชของคุณไปเสียได้

เมื่อคุณต้องเลือกแสงไฟสำหรับแสงไฟเสริมการเติบโต ควรเลือกชนิดที่ออกแบบมาสำหรับเรือนกระจกโดยเฉพาะ ให้เลือกดูอันที่ผอม ๆ และดูจะสร้างเงาน้อยที่สุด

ลองคิดถึงผ้าม่านตัดแสง

มีสองเหตุผลในการเลือกนำผ้าม่านตัดแสงมาใช้ในการออกแบบแสงในเรือนกระจก

เหตุผลแรกคือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คุณจะต้องพบกับช่วงเวลาที่คุณต้องให้แสงสว่างกับพืชของคุณต่อไปแม้ดวงอาทิตย์จะลับฟ้าไปแล้ว แสงไฟ LED ที่รุนแรงเหล่านั้นอาจจะไปรบกวนเพื่อนบ้าน กลายเป็นมลภาวะทางแสงไปเสียได้ ลงทุนกับผ้าม่านเสียหน่อยเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีเอาไว้

เหตุผลที่สองก็คือผ้าม่านตัดแสงช่วยให้คุณควบคุณสภาพแวดล้อมภายในเรือนกระจกของคุณได้ง่ายขึ้น อย่างที่หลาย ๆ คนอาจจะทราบดีอยู่แล้ว พืชย่อมมีความต้องการแสงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการเติบโต

ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องการให้พืชของคุณได้รับแสง 12 ชั่วโมงและอยู่ในความมืด 12 ในช่วงออกดอก หากคุณต้องการจะให้พืชของคุณออกดอกในช่วงฤดูร้อนก็แปลว่าคุณอาจจะต้องการสร้างความมืดก่อนพระอาทิตย์จะตก

ผ้าม่านตัดแสงยังช่วยป้องกันไม่ให้มลภาวะทางแสงเข้ามารบกวนเรือนกระจกของคุณได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ พืชก็ต้องการความมืดสนิทเพื่อจะเข้าสู่สภาวะ “หลับสนิท” ที่มันต้องการเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ให้ความสำคัญกับการจัดการแบบพระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของแสงอาทิตย์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้กันคือความเปลี่ยนแปลงอย่างนุ่มนวลจากกลางวันสู่กลางคืน แสงสว่างและความมืดต่างก็ทำให้พืชเริ่มกระบวนการทางชีวภาพของตน ระหว่างวันต้นไม้ของคุณก็จะสังเคราะห์แสงอย่างแข็งขัน ในเวลากลางคืน พืชก็จะเผาพลาญพลังงานเพื่อเติบโตและออกดอก

เมื่อคุณต้องเปิดไฟเสริมให้พืชในตอนค่ำ ๆ ช่วงฤดูหนาว เมื่อคุณปิดไฟ ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสว่างสู่ความมืดอาจทำให้พืชเกิดอาการช็อคได้

เป็นเหตุว่าทำไมการเลือกระบบไฟเรือนกระจกที่มีระบบพระอาทิตย์ขึ้นและตกจึงเป็นทางเลือกที่ดี ระบบนี้ช่วยเพิ่มความเปลี่ยนแปลงที่นุ่มนวลจากกลางวันสู่กลางคืน ให้โอกาสพืชได้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงจากระบบหนึ่งสู่อีกระบบ

ควรรู้ระดับไฟที่ระบบไฟเรือนกระจกของคุณต้องการ

แสงไฟเสริมต่างชนิดก็มีความต้องการไฟที่แตกต่างกัน ก่อนที่คุณจะเลือกแสงไฟสักแบบหนึ่ง คุณควรจะทำความเข้าใจกับความต้องการไฟของแสงนั้นเสียก่อน คุณมีสายไฟที่พร้อมรับไหม คุณต้องการบัลลาสต์หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ หรือเปล่า เรือนกระตกของคุณมีพลังงานพอให้แสดงไฟที่คุณเลือกใช้หรือไม่

เราขอแนะนำให้คุณเลือกไฟเสริม LED สำหรับเรือนกระจก ไฟ LED ไม่ต้องใช้บัลลาสต์และส่วนใหญ่ก็ง่ายต่อการติดตั้ง GH Pro 340 เป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งสามารถเชื่อมต่อแบบพ่วงได้ แถมยังเปิดได้ถึงสิบชุดจากการจ่ายไฟครั้งเดียวจ

แสงไฟ LED สำหรับปลูกพืชนั้นมีประสิทธิภาพกว่าแสงไฟ HID สำหรับปลูกพืชมากนัก ใช้พลังงานต่างกันเท่าหนึ่ง หมายความว่าเรือนกระจกของคุณก็จะสามารถป้อนพลังงานให้ไฟได้ง่ายกว่า ยิ่งไปกว่านั้น การประหยัดไฟยังแปลว่าเสียค่าไฟต่ำกว่า และในหลาย ๆ ท้องที่ คุณยังอาจจะได้รับเงินคืนเมื่อติดตั้งไฟ LED ในเรือนกระจก

มีเรื่องมากมายให้ต้องคิดเมื่อคุณพยายามจะเลือกระบบไฟในเรือนกระจกให้กับพืชของคุณ แม้ว่าคุณจะได้ไฟที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่สุดมาแล้ว คุณก็ยังต้องคิดถึงปริมาณ ตำแหน่ง และการจัดสเป็คตรัมอีก

โปรดรู้ว่าพวกเราทุกคนที่ California Lightworks พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการจัดการกับเรื่องหยุมหยิมของระบบไฟในเรือนกระจก พวกเรารักผู้เพาะปลูก และสิ่งที่เรารักยิ่งกว่าก็คือการได้เห็นพวกเขาประสบความสำเร็จ

โปรดบอกเราหากเราสามารถจะช่วยท่านได้ไม่ว่าทางใด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *