Your Cart

Follow us

Blog

การเมากัญชาทางอ้อมคืออะไร

อาการเมากัญชาทางอ้อมมีจริงด้วยหรือ อาการเมากัญชาทางอ้อม หรือควันกัญชามือสอง เป็นแนวคิดที่ว่า…

ปลูกต้นไม้แบบไม่ง้อดิน

การปลูกต้นไม้สามารถทำได้หลายรูปแบบตาม นวัตกรรม ตามยุคสมัย และงบประประมาณของผู้ปลูก เราขอยกตัวอย่างการปลูกต้นไม้แบบไม่ง้อดิน ไม่ต้องลงดิน ไม่ใช้ปุ๋ยดิน มาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกัน