INTEGRA Cargo Dry Plus

ใช้แถบ Integra Cargo Dry Plus เพื่อควบคุมความชื้น

ผลิตภัณฐ์รักษาความชื้นที่สามารถควบคุมความชื้นของพื้นที่ปิดให้อยู่ในปริมาณที่ 52%-56% สามารถใช้บ่มสมุนไพรในปริมาณมากๆ ได้ในทีเดียวเช่นในเต็นท์ปลูก หรือ ห้องปลูกได้เลย

สามารถดูดซับความชื้นได้มากถึง 120เท่า ของน้ำหนักตัวเอง
สามารถรักษาความชื้นได้มากถึง 5.5ลูกบาศก์เมตร

Free shipping on all orders over ฿1,000