Wedding Cake

มิถุนายน 17, 2020

          ตามที่ผู้เพาะพันธุ์จาก Seed Junky Genetics บอกมา Wedding Cake หรือที่รู้จักกันในนาม Pink Cookie เป็นลักษณะทางพันธุกรรมแบบหนึ่งของพันธุ์ Triangle Mints กัญชาแสนอร่อยพันธุ์นี้นั้นอุดมไปด้วยรสของดินดีและพริกไทยโดยได้รับมิติมาจากสายพันธุ์ OG โปรดเสพกัญชาดับเบิลโดสสายพันธุ์นี้อย่างระมัดระวัง บางฟาร์มกล่าวว่าพันธุ์นี้สามารถมีปริมาณ THC สูงมาก

 


© 2021 GrowBKK. All Rights Reserved.
chevron-down